Algemene Voorwaarden

Beste klant,
Dit zijn onze Algemene Voorwaarden, geschreven in mensentaal, zonder ambetante kleine lettertjes.
Wil je toch liever de Algemene Voorwaarden lezen in juridisch jargon ? Dat kan! Je vindt ze hier.


1. Wie ben ik en hoe kan je mij bereiken ?

Eigenaar Project Internet : Silvio Westhovens

Adresgegevens: Grootrootstraat 22, 3680 Neeroeteren (België)
BTW n° : BE0527.940.910

Je kan me telefonisch bereiken : 0494/60 89 61
Van maandag tot en met donderdag vanaf 17u00, op vrijdag en weekend hele dag.

Via mail: info@projectinternet.be 

Je kan mij ook vinden op : 
Via Facebook 
Via Twitter
Via Linkedin
Via Instagram


1a. Kennisneming Algemene voorwaarden

Wanneer u met mij in zee gaat en vraagt om een website voor u te ontwerpen, aan te passen, te optimaliseren of een website check te doen, ga ik er van uit dat u de algemene voorwaarden kent en ermee akkoord gaat. Zowel de leveringsvoorwaarden als de betalingsvoorwaarden.

2. Aanbieding en acceptatie

Wanneer ik u een offerte bezorg, dan is deze geheel vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig…. tenzij er een andere termijn op de offerte wordt vermeld. Natuurlijk knijpen we een oogje toe als het enkele dagen later is!

De prijzen en aanbiedingen vermeldt op offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Door met ons samen te werken erkent u emails als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Ik zal de overkomst zo goed mogelijk uitvoeren. Indien er u iets dwars zit, neemt u best dadelijk contact met mij op en lossen we het zo snel mogelijk op.

Indien er geen leveringstermijn op de offerte vermeldt staat, zal de overeenkomst zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.

Indien er wel een leveringstermijn vermeldt staat op de overeenkomst, reken ik er op dat u mijn de afgesproken gegevens (teksten, afbeeldingen, informatie ivm website) zo spoedig mogelijk bezorgt, zodat de leveringstermijn geen vertraging oplevert.

Indien je mij niet de nodige gegevens bezorgt, zodat ik niet verder kan met de website, zal het reeds uitgevoerde werk al gefactureerd worden. Pas na betaling van de factuur (van de reeds gedane werken), zal er daarna verder gewerkt worden aan de site.

4. Duur en beëindiging

De overeenkomst is afgelopen wanneer de werken zijn uitgevoerd. Er is dus geen looptijd, behalve wanneer dit expliciet in de overeenkomst wordt vermeld.

 

5. Levering en levertijd

Na ontvangst van alle informatie (teksten, afbeeldingen,…) ga ik aan de slag met de uit te voeren werken.

Na akkoord van de klant wordt de website online geplaatst. Indien de klant niet reageert op herhaardeljke vraag van mij, ga ik er van uit dat de klant akoord is met het ontwerp van de website.

Wanneer een een geval van overmacht is, kan de uitvoering van de overeenkomst uitlopen. Ik zal de klant daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. De klant kan dan zelf beslissen of hij verder wil met mij of niet.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief btw. Er komt ook geen btw bij, daar ik een kleine ondernemer ben  die vrijgesteld is van btw.

7. Betaling

Na oplevering van de werken, verwacht ik dat de factuur betaalt wordt binnen 14 dagen.

Indien, na herhaalde vraag om informatie, de klant niet de gevraagde gegevens bezorgt aan mij, wordt er ook reeds een factuur opgemaakt voor de reeds gedane werken. Er wordt daarna pas verder gewerkt als deze factuur betaald is.

Ben je niet akkoord met het gefactureerde bedrag, gelieve mij hiervan dan binnen 2 weken van op de hoogte te brengen.

De klant is pas eigenaar van de website vanaf het moment dat de factuur is betaalt.

Betaal je niet op tijd, dan zijn er verwijlintresten van toepassing (8,5% per jaar) + een contractuele forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van 125 euro)….. Maar dan moet je het al heel bont maken!

8. Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor de inhoud van de materialen die de klant mij aanbrengt, om op zijn website te plaatsen.

De klant moet rekening houden met alle auteursrechten. Indien de klant foto’s aanlevert waarvoor hij niet de rechten heeft, zullen alle vergoedingen, onkosten of boetes ten laste zijn van de klant.

Je levert dus best zelf gemaakte foto’s aan of aangekochte stockfoto’s (met licentie).

Ter promotie van mijn werk, plaats ik een link naar jouw website op mijn portfoliopagina. Indien je dit niet wenst, gelieve mij dit dan kenbaar te maken.

9. Geschillen en toepasselijk recht

Hier gaan we niet van uit maar moest het toch gebeuren !

Alle overeenkomsten vallen onder het Belgisch recht.

Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

De nieuwste voorwaarden worden steeds geplaatst op de website.

De voorwaarden zijn onder voorbehoud van typfouten.

 

 

De samenvatting van onze algemene voorwaarden in simpele taal is jammer genoeg niet juridisch bindend. Daarvoor zal u toch onze officiële juridische algemene voorwaarden moeten raadplegen.

Dat kan hier !